Profielschets nieuwe burgemeester Dantumadiel aangeboden aan Commissaris van de Koning

Profielschets nieuwe burgemeester Dantumadiel aangeboden aan Commissaris van de Koning

DAMWALD – Donderdag 18 mei is de profielschets voor de nieuwe burgemeester van Dantumadiel gepresenteerd. De schets werd tijdens een bijzondere gemeenteraadsvergadering in ontvangst genomen door Commissaris van de Koning, Arno Brok.

Ideeën van bewoners
De inwoners van Dantumadiel werd gevraagd mee te denken over de nieuwe burgemeester. De huidige burgemeester, Sicko Heldoorn is waarnemend burgemeester. Nu duidelijk is dat Dantumadiel bestuurlijk zelfstandig blijft kan er een vaste burgemeester worden benoemd. Wat voor soort burgemeester (m/v) moet het worden? De inwoners van Dantumadiel konden ideeën aandragen tijdens twee speciale inloopavonden. “Een plattelandsdenker die ook groots kan denken”, een burgemeester die de aanpak van krimp in de regio als een uitdaging ziet”, of “een burgemeester die oog heeft voor het dna van de eigen dorpen”, zo luiden enkele suggesties.

Vertrouwenscommissie
De speciale vertrouwenscommissie onder voorzitterschap van Jan Jitse Visser (CDA) zal zich buigen over de selectie van de kandidaten die door de Commissaris van de Koning wordt gemaakt. Naar verwachting zal rond november 2017 de nieuwe burgemeester beginnen, een precieze datum hiervoor is nog niet bekend.